รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน มอบถุงยังชีพประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกร่าง เมื่อ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๔๕

0
พล.ต. ธัญสิทธิ์ กิตติ์เดชารัศมิ์ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. และคณะฯ ได้นำถุงยังชีพไปมอบให้ประชาชนในชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 ตามแผนงานโครงการรักษาความสงบในประเทศ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผอ.ศปป.1 กอ.รมน มอบถุงยังชีพให้ ร.พ.สงฆ์ เมื่อ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๓๐

0
พล.ท. อุดม โกษากุล ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. และคณะฯ ได้นำถุงยังชีพไปมอบให้โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย และสถานการณ์โรคโควิด 19 และโดยมี นายแพทย์ อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผอ.รพ.สงฆ์ และเจ้าหน้าที่ฯให้การต้อนรับ ณ อาคารมูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในชุมชน วัดทองบางเชือกหนัง วันที่ 14 ต.ค. 64 เวลา 10.00 น.

0
พลโท อุดม โกษากุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน.และคณะฯ ได้นำถุงยังชีพไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนวัดทองบางเชือกหนัง แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งช้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 ตามแผนงานโครงการรักษาความสงบในประเทศผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในชุมชนเกียกกาย เนื้อหา วันที่ 12 ตุลาคม 2564

0
พลโท อุดม โกษากุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน.และคณะ ได้นำถุงยังชีพไปช่วยเหลือข้าราชการและประชาชนในชุมชนพื้นที่ เกียกกาย แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากสถานการณ์โควิด 19

ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. มอบถุงยังชีพให้กับ ศปภ.ทบ. เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

0
พลโท อุดม โกษากุล ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. มอบถุงยังชีพให้กับ ศปภ.ทบ. เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 64 ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะผู้บริหารฯ ร่วมกันมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้กับ ศปภ.ทบ. ณ อาคาร บก.ทบ....

กองทัพบกร่วมกับ ศปป.1 กอ.รมน​ให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

0
รายงานผลปฏิบัติ กองทัพบกร่วมกับ ศปป.1 กอ.รมน​ให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื้อหาข่าว วันเสาร์ที่ 9 ต.ค.64 เวลา 1000 - 1500 กองทัพบก ร่วมกับ ศปป.1 กอ.รมน.ได้แจกจ่ายถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด​ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากน้ำเหนือไหลหลากในพื้นที่ ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา และ...