วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะทำงานศูนย์ประสานการปฏิบัติที่๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นำโดย พลโท พิชัย เข็มทอง ก็ได้เข้าพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการทำกินให้กับเกษตรกร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้แนะนำว่า จังหวัดศรีสะเกษไม่ได้มีดีเฉพาะข้าวหอมมะลิที่ปลูกจากทุ่งกุลาร้องไห้ แต่ยังมีพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นอย่าง หอมแดง กระเทียม พริก ที่สร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกรอีกด้วย  โดยเฉพาะหอมแดงพันธุ์พื้นเมืองศรีสะเกษหรือหอมแดงพันธุ์บางช้าง จะมีลักษณะเด่นคือขนาดหัวใหญ่สม่ำเสมอ เปลือกด้านนอกหนาและเหนียว มีสีม่วงปนแดงถือเป็นสุดยอดหอมแดงที่คนไทยนิยมหาซื้อไปทำอาหาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดเวทีพูดคุย ในโครงการปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วม(สานเสวนา)ขึ้นในพื้นที่ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ เกษตรกรได้สะท้อนถึงปัญหาน้ำแล้ง น้ำกร่อย และดินเสื่อมสภาพที่มีผลต่อคุณภาพของหอมแดง แต่ที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุด ก็คือ ปัญหาโรคและแมลง ได้แก่ หนอน และเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคหมานอน นอกจากนี้ก็คือ ต้นทุนการผลิตที่สูงตั้งแต่ต้นพันธุ์ที่เกษตรกรมักจะซื้อมาจากแหล่งอื่น มากกว่าที่จะเพาะกล้าพันธุ์ไว้ใช้เอง ซึ่งในการเสวนาครั้งนี้ มีเกษตรกรรายหนึ่งที่เป็นทั้งหมอดินอาสาและเป็นปราญช์ชาวบ้าน ก็ได้เสนอแนะวิธีการให้เกษตรกรหันมาเพาะพันธุ์หอมแดงเอง ได้ทดลองไปแล้วพบว่าช่วยลดต้นทุนได้หลายเท่าตัว