เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๔ พล.ต.อุดม โกษากุล ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. และคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมี พ.อ.สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ย. ให้การต้อนรับและนำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมการ การส่งมอบโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืน(RGC) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ณ เทศบาลตำบลป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยมี ปลัด อำเภอแม่ใจ, ปลัดเทศบาลตำบลป่าแฝก, ผู้นำชุมชนบ้านหนองสระ และบ้านสระวังทอง ร่วมหารือ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย