เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 64 เวลา 1500 – 1630 พ.อ. จิรศักดิ์. พรรังสฤษฏ์ ผช.ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะ ติดตามผลการดำเนินโครงการ “ บวร “ ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปี 64 ณ โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยมี นาย อำพร โพชะราช ผอ.โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอฯ และคณะครู,กรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ