เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 64 เวลา 1300 – 1500 พ.อ. จิรศักดิ์. พรรังสฤษฏ์ ผช.ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะ ติดตามผลการดำเนินโครงการ “ บวร “ ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปี 64 ณ โรงเรียนวัดนากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โดยมี นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์ ผอ.โรงเรียนวัดนากลางฯ และคณะครูโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับ