เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ พล.ต.อุดม โกษากุล ผอ.ศปป.๑กอ.รมน. และคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยมี พ.อ.ปกรณ์ จันทรโชตะ รองผอ.รมน.จังหวัด ช.พ.(ท.) ให้การต้อนรับ และนำคณะตรวจเยี่ยม/หารือการส่งมอบโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืน(RGC) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ณ บ.วังช้าง ม.๔ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จว.ชุมพร