คนไทยหัวใจเดียวกัน ตอนที่15 ประเพณีชักพระ จังหวัดชายแดนภาคใต้