เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 64 เวลา 1300 – 1500 พ.อ. จิรศักดิ์ พรรังสฤษฏ์ ผช.ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะ ติดตามผลดำเนินงานโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเรดาร์ หมู่ 4 ตำบล ปรังผล อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี โดยมี พ.ต.ท. ณรงค์ หุ้มขาว ครูใหญ่ คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ