วันที่ 31 มี.ค. 64 เวลา 0900 – 1030 พ.อ. จิรศักดิ์ พรรังสฤษฏ์ ผช.ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบล จรเข้ร้อง อำเภอ ไชโย จังหวัด อ่างทอง และพบปะปราชญ์เพื่อความมั่นคงใน พื้นที่ โดยมี คุณ กนกวรรณ รุจิรกาล ครู กศน. ตำบลจรเข้ร้อง และชา วบ้าน ให้การตอนรับ