ช่วงคนไทยต้องรู้ ตอน กระทรวงอุตสาหกรรม การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย รายการ เดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวาลา 16.30-17.20 น. ทาง ททบ.5