ช่วงไทยแลนด์เฟิร์ส ตอน ศูนย์ฝึกอบรมเครือข่ายปราชญ์ของแผ่นดิน บ้านแม่ระวาน อ.สามเงา จ.ตาก รายการ เดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวาลา 16.30-17.20 น. ทาง ททบ.5