ช่วงคนไทยหัวใจอาสา ตอน ชุมชนต้นแบบการเลี้ยงโคขุนบ้านจำปูน ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา รายการ เดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวาลา 16.30-17.20 น. ทาง ททบ.5