ช่วงคนไทยต้องรู้ ตอน การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรในพื้นที่เขตหลักสี่ พอช. รายการ เดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวาลา 16.30-17.20 น. ทาง ททบ.5