ช่วงไทยแลนด์เฟิร์ส ตอน โครงการชุมชนร่วมใจเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน รายการ เดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวาลา 16.30-17.20 น. ทาง ททบ.5