ช่วงคนไทยหัวใจอาสา ตอน ชุมชนกลุ่มคนเอาถ่านตำบลเมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ รายการ เดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวาลา 16.30-17.20 น. ทาง ททบ.5