หน้าแรก วิดีโอ ช่วงไทยแลนด์เฟิร์ส ตอน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลคันไร่ จ.อุบลราชธานี รายการ เดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวาลา...

ช่วงไทยแลนด์เฟิร์ส ตอน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลคันไร่ จ.อุบลราชธานี รายการ เดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวาลา 16.30-17.20 น. ทาง ททบ.5