ช่วงคนไทยหัวใจอาสา ตอน วิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์ตำบลบางช้าง อ. สามพราน จ.นครปฐม รายการ เดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวาลา 16.30-17.20 น. ทาง ททบ.5