ช่วงไทยแลนด์เฟิร์ส _ตอน การขยายผลสร้างกลุ่มอาชีพ ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ กอ.รมน.ศรีสะเกษ ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวาลา 16.30-17.20 น. ทาง ททบ.5