ช่วงคนไทยต้องรู้ ตอน ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล กรมการพัฒนาชุมชน รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวาลา 16.30-17.20 น. ทาง ททบ.5