ช่วงคนไทยหัวใจอาสา_ตอน การจัดการขยะในชุมชนสู่อนาคตสีเขียวชุมชนบ้านรางพลับ จังหวัดราชบุรี ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวาลา 16.30-17.20 น. ทาง ททบ.5