ช่วงไทยแลนด์เฟิร์ส _ตอน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการ บวร ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม กอ.รมน.จังหวัดบุรีรีมย์ รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวาลา 16.30-17.20 น. ทาง ททบ.5