ช่วงคนไทยหัวใจอาสา ตอน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรสวนมาลี จ. กาญจนบุรี รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวาลา 16.30-17.20 น. ทาง ททบ.