คนไทยหัวใจเดียวกัน ตอนที่4 ป่าชุมชนตำบลเนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง คนไทยหัวใจเดียวกัน ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 12.45 – 13.10 น. ทาง ททบ.5