ช่วงคนไทยต้องรู้ ตอน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวาลา 16.30-17.20 น. ทาง ททบ.5