ช่วงไทยแลนด์เฟิร์ส ตอน กิจกรรมสร้างอาชีพกลุ่มสมุนไพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กอ.รมน.จังหวัดอ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวาลา 16.30-17.20 น. ทาง ททบ.5