ช่วงคนไทยหัวใจอาสา ตอน ผ้ามัดย้อมบ้านโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวาลา 16.30-17.20 น. ทาง ททบ.5