ช่วงไทยแลนด์เฟิร์ส ตอน การส่งเสริมอาชีพระดับบุคคล ในโครงการบวรร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม กอ.รมน.จว.อยุธยา รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 2 กรกฏาคม 2564 เวาลา 16.30-17.20 น. ทาง ททบ.5