ช่วงคนไทยต้องรู้ ตอน นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 2 กรกฏาคม 2564 เวาลา 16.30-17.20 น. ทาง ททบ.5