คนไทยหัวใจเดียวกัน ตอนที่6กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองตำบลสุขไพบูลย์ อ. เสิงสาง จ.นครราชสีมา คนไทยหัวใจเดียวกัน ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 10 กรกฏาคม 2564 เวลา 12.45 – 13.10 น. ทาง ททบ.5