ช่วงคนไทยต้องรู้ ตอน โครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 บ้านเสม็ดงาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทรบุรี รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม 2564 เวาลา 16.30-17.20 น. ทาง ททบ.5