ช่วงไทยแลนด์เฟิร์ส ตอน การส่งเสริมงานฝีมือ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ งานจักรสาน กอ.รมน.จว.อ่างทอง รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม 2564 เวาลา 16.30-17.20 น. ทาง ททบ.5