ช่วงคนไทยหัวใจอาสา ตอน ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร กองพันย่าโม กองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที3