ช่วงไทยแลนด์เฟิร์ส ตอน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ต.คลองน้ำไหล