ช่วงคนไทยหัวใจอาสา ตอน มะม่วงมันหนองแซง สวนเกษตรรุ่งโรจน์ จ. สระบุรี