วงคนไทยต้องรู้ ตอน ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวาลา 16.30-17.20 น. ทาง ททบ.5