คนไทยหัวใจเดียวกัน ตอนที่ 17 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์บ้านดงบัง ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี