ช่วงคนไทยต้องรู้ ตอน “สุขภาวะในระดับชุมชน” โรงพยาบาลบางบัวทอง2