ช่วงคนไทยหัวใจอาสา ตอน ศูนย์กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา บ้านทุ่งเคี้ยม อ.รัตภูมิ จ.สงขลา