กองทัพบกร่วมกับ ศปป.1 กอ.รมน​ให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

รายงานผลปฏิบัติ กองทัพบกร่วมกับ ศปป.1 กอ.รมน​ให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื้อหาข่าว วันเสาร์ที่ 9 ต.ค.64 เวลา 1000 – 1500 กองทัพบก ร่วมกับ ศปป.1 กอ.รมน.ได้แจกจ่ายถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด​ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากน้ำเหนือไหลหลากในพื้นที่ ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา และ ต.ท่าลาน อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย