ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. มอบถุงยังชีพให้กับ ศปภ.ทบ. เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

พลโท อุดม โกษากุล ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. มอบถุงยังชีพให้กับ ศปภ.ทบ. เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 64 ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะผู้บริหารฯ ร่วมกันมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้กับ ศปภ.ทบ. ณ อาคาร บก.ทบ. ชั้น 1 เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย