ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในชุมชนเกียกกาย เนื้อหา วันที่ 12 ตุลาคม 2564

พลโท อุดม โกษากุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน.และคณะ ได้นำถุงยังชีพไปช่วยเหลือข้าราชการและประชาชนในชุมชนพื้นที่ เกียกกาย แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากสถานการณ์โควิด 19