ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในชุมชน วัดทองบางเชือกหนัง วันที่ 14 ต.ค. 64 เวลา 10.00 น.

พลโท อุดม โกษากุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน.และคณะฯ ได้นำถุงยังชีพไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนวัดทองบางเชือกหนัง แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งช้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 ตามแผนงานโครงการรักษาความสงบในประเทศผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย