วงคนไทยหัวใจอาสา ตอน กินอยู่แบบพอเพียง วิถีชีวิตตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่