ผอ.ศปป.1 กอ.รมน มอบถุงยังชีพให้ ร.พ.สงฆ์ เมื่อ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๓๐

พล.ท. อุดม โกษากุล ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. และคณะฯ ได้นำถุงยังชีพไปมอบให้โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย และสถานการณ์โรคโควิด 19 และโดยมี นายแพทย์ อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผอ.รพ.สงฆ์ และเจ้าหน้าที่ฯให้การต้อนรับ ณ อาคารมูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร