ช่วงไทยแลนด์เฟิร์ส ตอนโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ร่วมแบ่งปันช่วยพ้นภัย กอ.รมน.เป็นที่พึ่งของประชาชน