ตู้ปันสุข ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19

ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ร่วมโครงการ ตู้ปันสุข กิจ.รมน.
เมื่อ วันที่ 2 พ.ย.64 เวลา 1000 พล.ท. อุดม โกษากุล ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะฯ ได้ร่วมโครงการ “ตู้ปันสุข ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19” โดยนำข้าวสาร อาหารแห้ง หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ใส่ตู้ปันสุขบริเวณหน้า กอ.รมน. เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับประชาชน มีประชาชนที่สัญจรไปมาให้ความสนใจรับของปันสุข ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย