ศปป.๑ กอ.รมน. ได้ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดท่าตอ ต.ท่าตอ อ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา

ศปป.๑ กอ.รมน. ได้ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดท่าตอ ต.ท่าตอ อ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท. อุดม โกษากุล ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดท่าตอ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา, เจ้าหน้าที่ ศปป.๑ กอ.รมน., ผู้แทนหน่วย และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำปัจจัยที่ได้ไปบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม สำหรับยอดปัจจัยที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญครั้งนี้จำนวนรวมทั้งสิ้น 956,149.50 บาท วัดท่าตอ เป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งมีศาลาการเปรียญสร้างด้วยทุนทรัพย์พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในครั้งเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินต้นเมื่อ วันที่ 23 ต.ค. 14 พร้อมด้วยทุนทรัพย์ของผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล หลังจากนั้น คณะฯ ได้แจกถุงยังชีพจำนวน 250 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย