ช่วงคนไทยต้องรู้ ตอน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดเกษตรและสหกรณ์