ช่วงคนไทยหัวใจอาสา ตอน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนร้านคนจับปลา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล