หน้าแรก กิจกรรม ศปป.๑ กอ.รมน. การพัฒนาการเมือง และการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ โครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดสลักเพชร

โครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดสลักเพชร

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.64 เวลา11.00 น. กอ.รมน. โดย พ.อ.สุภร สัมมา ผช.ผอ.ศปป.1กอ.รมน.(2) และคณะฯ เดินทางไป อ.เกาะช้าง จว.ตราด เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดสลักเพชร ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จว.ตราด โดยมี น.อ.ฤชา อินทรโท่โล่ ร.น. หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน. จังหวัด ต.ร., เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ต.ร., น.ส.นันทิยา บัวศรี ผอ.รร.วัดสลักเพชร, พร้อมคณะครูและนักเรียน รร.วัดสลักเพชร ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและพาเยี่ยมชมพื้นที่จัดทำโครงการฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย